Bảng giá bán căn hộ chung cư VP6 Linh Đàm

***Chung cư VP6 Linh Đàm căn 1 phòng ngủ: 46,8m  và 49,4m

Vị trí căn hộ
Tầng
Số  căn hộ
Diện tích
(m2)
Giá gốc
( tr/m2)
Hướng ban công – hướng cửa
4
18
46,8
15
Tây bắc- Đông nam
8
18
46,8
15.5
Tây bắc- Đông nam
12
18
46,8
15.5
Tây bắc- Đông nam
16
18
46,8
15.5
Tây bắc- Đông nam
18
18
46,8
15
Tây bắc- Đông nam
20
18
46,8
15
Tây bắc- Đông nam
22
18
46,8
14.5
Tây bắc- Đông nam
25
18
46,8
14.5
Tây bắc- Đông nam
28
18
46,8
14
Tây bắc- Đông nam
30
18
46,8
14
Tây bắc- Đông nam
33
18
46,8
14
Tây bắc- Đông nam
3
40
49,4
15
Tây bắc - Đông nam
6
40
49,4
15.5
Đông nam - Tây bắc
12
40
49,4
15.5
Đông nam - Tây bắc
15
40
49,4
15.5
Đông nam - Tây bắc
19
40
49,4
15.5
Đông nam - Tây bắc
24
40
49,4
14.5
Đông nam - Tây bắc
25
40
49,4
14.5
Đông nam - Tây bắc
32
40
49,4
14
Đông nam - Tây bắc

*** Chung cư VP6 Linh Đàm căn 2 phòng ngủ: 57m,61m,63m,65m ,66m, và 68m


Vị trí căn hộ
Tầng
Số
căn hộ
Giá gốc
(m2)
Giá gốc
( tr/m2)
Hướng ban công – hướng cửa
2
40
57,5
15
Đông nam   - Tây bắc
8
40
57,5
15.5
Đông nam  - Tây bắc
12
40
57,5
15.5
Đông nam  - Tây bắc
18
40
57,5
15
Đông nam  - Tây bắc
24
40
57,5
14.5
Đông nam  - Tây bắc
30
40
57,5
14
Đông nam  - Tây bắc
4
28
61,05
15
Tây bắc  - Đông nam
9
10
61,05
15.5
Tây nam - Đông bắc
12
30
61,05
15.5
Tây bắc  - Đông nam
15
08
61,05
15.5
Tây nam  - Đông bắc
18
10
61,05
15
Tây nam  - Đông bắc
20
28
61,05
15
Tây bắc  - Đông nam
24
30
61,05
14.5
Tây bắc  - Đông nam
25
08
61,05
14.5
Tây nam  - Đông bắc
28
28
61,05
14
Tây bắc - Đông nam
33
10
61,05
14
Tây nam - Đông bắc
6
34
     63,06
15,5
Tây bắc  - Đông nam
14
04
63,06
15,5
Tây nam - Đông bắc
20
34
63,06
15
Tây bắc  - Đông nam
22
04
63,06
14,5
Tây nam - Đông bắc
29
34
63,06
14
Tây bắc  - Đông nam
33
04
63,06
14
Tây nam - Đông bắc
2
20
65,85
15
Tây bắc  - Đông nam
15
20
65,85
15,5
Tây bắc  - Đông nam
18
20
65,85
15
Tây bắc  - Đông nam
23
20
65,85
14,5
Tây bắc  - Đông nam
28
20
65,85
14
Tây bắc  - Đông nam
30
20
65,85
14
Tây bắc  - Đông nam
9
26
65,26
15,5
Tây bắc  - Đông nam
14
12
65,26
15,5
Đông nam  - Tây bắc
17
06
65,26
15
Đông nam  - Tây bắc
20
32
65,26
15
Tây bắc  - Đông nam
22
12
65,26
14,5
Đông nam  - Tây bắc
25
26
65,26
14,5
Tây bắc  - Đông nam
27
12
65,26
14,5
Đông nam  - Tây bắc
30
32
65,26
14
Tây bắc  - Đông nam
32
26
65,26
14
Tây bắc  - Đông nam
4
48
66
15
Đông nam  - Tây bắc
7
22
66
15,5
Tây bắc  - Đông nam
12
48
66
15,5
Đông nam  - Tây bắc
19
22
66
15
Tây bắc  - Đông nam
22
22
66
14,5
Tây bắc  - Đông nam
31
48
66
14
Đông nam  - Tây bắc
3
24
68,33
15
Tây bắc  - Đông nam
8
24
68,33
15,5
Tây bắc  - Đông nam
15
24
68,33
15,5
Tây bắc  - Đông nam
19
24
68,33
15
Tây bắc  - Đông nam
24
24
68,33
14,5
Tây bắc  - Đông nam
30
24
68,33
14
Tây bắc  - Đông nam
        

                           *** Chung cư VP6 Linh Đàm căn 3 phòng ngủ: 74m và 77m


Vị trí căn hộ
Tầng
Số
 căn hộ
Diện tích
(m2)
Giá gốc
( tr/m2)
Hướng ban công – hướng cửa
4
14
74,45
15
Tây nam-Tây  bắc
8
14
74,45
15,5
Tây nam-Tây  bắc
15
14
74,45
15,5
Tây nam-Tây  bắc
18
14
74,45
15
Tây nam-Tây  bắc
25
14
74,45
14,5
Tây nam-Tây  bắc
29
14
74,45
14
Tây nam-Tây  bắc
3
36
77,76
15
Đông bắc- Đông nam
9
36
77,76
15,5
Đông bắc- Đông nam
12
36
77,76
15,5
Đông bắc- Đông nam
16
36
77,76
15,5
Đông bắc- Đông nam
19
36
77,76
15
Đông bắc- Đông nam
20
36
77,76
15
Đông bắc- Đông nam
22
36
77,76
14,5
Đông bắc- Đông nam
25
36
77,76
14,5
Đông bắc- Đông nam
28
36
77,76
14
Đông bắc- Đông nam
33
36
77,76
14
Đông bắc- Đông nam


Liên hệ để được tư vấn, chọn mua căn hộ:
Ms. Hương Giang 0902.105.255