CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT11 - GIÁ GỐC

Bán chung cư Kim Văn Kim Lũ CT11 - CT12 - CT13, giá hợp lý, chênh thâp. LH: 0902.105.255

Bối cảnh chung cư Kim Văn Kim Lũ
 

Chung cư kim văn kim lũ CT11 căn hộ diện tích 59,85m2
Tầng 4 căn 02 và căn 20, giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 5 căn 22 và tầng 6 căn 04, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 10 căn 02 và tầng 11 căn 20, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 18 căn 04 và tầng 19 căn 20, giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 21 căn 02 và tầng 23 căn 22, giá gốc 13 triệu/m2
Tầng 26 căn 04 và tầng 27 căn 20, giá gốc 12,5 triệu/m2
Tầng 31 căn 02 và tầng 33 căn 20, giá gốc 12 triệu/m2
Tầng 36 căn 02 và tầng 37 căn 22giá gốc 11 triệu/m2 
  
Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT11 diện tích 45,05m2
Tầng 5 căn 10 cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam, gốc 14,5triệu/m2
Tầng 7 căn 14 cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam, gốc 14,5triệu/m2
Tầng 8 căn 28 cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc, gốc 14,5triệu/m2
Tầng 14 căn 32 cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc, gốc 14,5triệu/m2
Tầng 18 căn 10 cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam, gốc 14triệu/m2
Tầng 20 căn 28 cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc, gốc 14triệu/m2
Tầng 22 căn 14 cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam, gốc 13triệu/m2
Tầng 26 căn 32 cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc, gốc 12.5triệu/m2
Tầng 31 căn 32 cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc, gốc 12triệu/m2
Tầng 34 căn 14 cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam, gốc 12triệu/m2
Tầng 38 căn 28 cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc, gốc 11triệu/m2  - Chung cư kim văn kim lũ CT11 căn hộ diện tích 62,95m2
Tầng 3 căn 08 và tầng 4 căn 26giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 6 căn 16 và tầng 8 căn 34, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 15 căn 08 và tầng 16 căn 34, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 18 căn 16 và tầng 19 căn 26, giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 21 căn 08 và tầng 22 căn 26, giá gốc 13 triệu/m2
Tầng 26 căn 08 và tầng 28 căn 34giá gốc 12,5 triệu/m2
Tầng 31 căn 08 và tầng 32 căn 34giá gốc 12 triệu/m2
Tầng 36 căn 16 và tầng 37 căn 34, giá gốc 11 triệu/m2

- Chung cư kin văn kim lũ CT11 căn hộ diện tích 68,34m2 (lô góc)
Tầng 3 căn 06 và tầng 4 căn 24, giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 5 căn 18 và căn tầng 6 căn 36, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 10 căn 18 và tầng 12 căn 36, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 15 căn 06 và tầng 16 căn 24, giá gốc 14,5 triệu/m2
Tầng 18 căn 18 và tầng 19 căn 36, giá gốc 14 triệu/m2
Tầng 21 căn 06 và tầng 23 căn 24, giá gốc 13 triệu/m2
Tầng 26 căn 18 và tầng 27 căn 36, giá gốc 12,5 triệu/m2
Tầng 32 căn 18 và tầng 33 căn 36, giá gốc 12 triệu/m2
Tầng 36 căn 06 và tầng 37 căn 24, giá gốc 11 triệu/m2

- Chung cư kim văn kim lũ CT11 căn hộ diện tích 77,16m2
* Tầng 3 căn 12 và tầng 4 căn 30, giá gốc 14 triệu/m2
* Tầng 6 căn 12 và tầng 8 căn 30, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 12 căn 12 và tầng 15 căn 30, giá gốc 14,5 triệu/m2
* Tầng 18 căn 12 và tầng 20 căn 30, giá gốc 14 triệu/m2
* Tầng 21 căn 12 và tầng 22 căn 30, giá gốc 13 triệu/m2
* Tầng 27 căn 12 và tầng 29 căn 30, giá gốc 12,5 triệu/m2
* Tầng 32 căn 30 và tầng 33 căn 12, giá gốc 12 triệu/m2
* Tầng 37 căn 12 và tầng 36 căn 30, giá gốc 11 triệu/m2
--------------------------------------------
Quý khách quan tâm. Liên hệ: Ms. Hương Giang 0902.105.255